lndpriv/lndpriv: links for adhocracy-pylons

root/pypi adhocracy-Pylons-1.0.2dev-20130226.tar.gz