lndpriv/lndpriv: links for alchemyapi-python

root/pypi alchemyapi_python-1.2.1-py2-none-any.whl
root/pypi alchemyapi_python-1.2.tar.gz
root/pypi alchemyapi_python-1.2-py2-none-any.whl