lndpriv/lndpriv: links for aliyun-python-sdk-cf

root/pypi aliyun_python_sdk_cf-2.0.0.1-py2-none-any.whl
root/pypi aliyun_python_sdk_cf-2.0.0-py2-none-any.whl