lndpriv/lndpriv: links for background-zmq-ipython

root/pypi background_zmq_ipython-1.20190204.133220.tar.gz
root/pypi background_zmq_ipython-1.20190203.141352.tar.gz
root/pypi background_zmq_ipython-1.20190202.165811.tar.gz
root/pypi background_zmq_ipython-1.20190201.155655.tar.gz
root/pypi background_zmq_ipython-1.20190201.154845.tar.gz
root/pypi background_zmq_ipython-1.20190201.152713.tar.gz
root/pypi background_zmq_ipython-1.20190201.152349.tar.gz
root/pypi background_zmq_ipython-1.20190201.152205.tar.gz
root/pypi background_zmq_ipython-1.20190201.151741.tar.gz
root/pypi background_zmq_ipython-1.20190201.151619.tar.gz