root/pypi: links for anidb-mv

root/pypi anidb-mv-0.1.tar.gz