root/pypi: links for apollo

root/pypi apollo-3.1.tar.gz
root/pypi apollo-3.0.4.tar.gz
root/pypi apollo-3.0.3.tar.gz
root/pypi apollo-3.0.3-py3.5.egg
root/pypi apollo-3.0.3-py2.7.egg
root/pypi apollo-3.0.2.tar.gz
root/pypi apollo-3.0.2-py3.5.egg
root/pypi apollo-3.0.2-py2.7.egg
root/pypi apollo-3.0.tar.gz
root/pypi apollo-3.0-py3.5.egg
root/pypi apollo-3.0-py3-none-any.whl
root/pypi apollo-3.0-py2.7.egg
root/pypi apollo-2.0.tar.gz
root/pypi apollo-2.0-py3.5.egg
root/pypi apollo-2.0-py2.7.egg
root/pypi apollo-1.0.tar.gz
root/pypi apollo-1.0-py2.py3-none-any.whl