root/pypi: links for aspyyaml

root/pypi aspyyaml-0.1.1.tar.gz