root/pypi: links for awsencrytpionsdk

root/pypi awsencrytpionsdk-1.0.2.tar.gz