root/pypi: links for awsencrytpionsdkcli

root/pypi awsencrytpionsdkcli-0.0.1.tar.gz