root/pypi: links for awsxraysdk

root/pypi awsxraysdk-0.1.1.tar.gz